Viktória Botošová Samospráva

Radnica si určila priority: Čítajte 18 konkrétnych bodov, v presnom poradí!

Radnica má už konkrétny plán. Pozrite, čo mesto považuje za najdôležitejšie!

Ilustračný obrázok k článku Radnica si určila priority: Čítajte 18 konkrétnych bodov, v presnom poradí!
Foto: Viktória Botošová

Nedávno zverejnilo mesto Nové Zámky svoje priority rozvoja na toto volebné obdobie. Aké sú a čo mesto plánuje? Čítajte.

Priority rozvoja mesta vo volebnom období 2014 – 2018

 1. Rozšíriť kapacity v predškolských zariadeniach na území mesta (odsúhlasené spolufinancovanie projektov na nadstavby Materských škôl na uliciach Nábrežná a G. Bethlena, pripraviť projekt na rekonštrukciu Materskej školy na Cyrilometódskej ulici).
 2. Dopracovať nový územný plán mesta.
 3. Rozšíriť kamerový systém pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a udržiavanie poriadku aj v okrajových a rekreačných častiach mesta.
 4. Revitalizovať Hlavné námestie a priľahlé ulice v centre mesta.
 5. Prioritne rekonštruovať havarijný stav miestnych komunikácií a chodníkov.
 6. Urgentne riešiť parkovaciu politiku na území mesta na základe štúdie vypracovanej v spolupráci so Žilinskou univerzitou a zapracovaním pripomienok a námetov občanov.
 7. Rozšíriť počet pracovných miest rokovaním so súčasnými zamestnávateľmi a vyhľadávať potenciálnych nových zamestnávateľov.
 8. Pokračovať v spolupráci s občianskymi a neziskovými organizáciami pri zabezpečení poskytovania sociálnych služieb a zabezpečiť ich rozširovanie pre marginalizované skupiny obyvateľov.
 9. Využívať prostriedky z fondov EÚ na financovanie projektov trvalo udržateľného rozvoja a investícií do zveľaďovania majetku mesta.
 10. Zrekonštruovať mestské trhovisko.
 11. Vybudovať ihriská a oddychové zóny na sídliskách.
 12. Zveľaďovať a ochraňovať prírodné bohatstvo na území mesta.
 13. Efektívne využívať mestský majetok.
 14. Zefektívniť fungovanie mestských spoločností a organizácií.
 15. Zvýšiť dohľad nad činnosťami objednávanými v rámci zmluvy o komunálnych službách, reorganizovať miesta pre umiestnenie kontajnerov, zvýšiť počet nádob na psie exkrementy.
 16. Reformovať mestskú kultúru, organizovať tradičné mestské podujatia, zefektívniť činnosť mestských médií: Novozámockej televízie a Castrum Novum.
 17. Jednoznačne zadefinovať dotačnú politiku mesta pre rozdeľovanie finančných prostriedkov z rozpočtu pre jednotlivcov a organizácie.
 18. Zlepšiť komunikáciu s orgánmi verejnej správy a s podnikateľskými subjektmi, zameranú na riešenie prioritných oblastí zamestnanosti, dopravy a regionálneho rozvoja.

Zdroj: Oficiálna webová stránka mesta Nové Zámky
Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM