Andrea Ballayová Rôzne

Projekt kúpeľov v Bardoňove

stojí na sporoch o pozemky

Projekt využitia geotermálnej vody v Bardoňove brzdia aj spory o pozemky, na ktorých má rekreačno-kúpeľný areál vyrásť. Zástupcovia spoločnosti Magma Zafír, s.r.o., ktorá pripravuje výstavbu rekreačno-kúpeľného areálu Aqua Tethys ®, plánuje v najbližších dňoch podať takmer tri desiatky súdnych žalôb.
„Na našich pozemkoch už niekoľko rokov hospodári spoločnosť AGRO – GOMBÁR, s.r.o., ktorá na ne poberá dotácie od Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Tá jej ich vypláca napriek tomu, že poberateľ dotácií nemá vlastnícky vzťah k týmto pozemkom, nemá s nami uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu a dokonca má už niekoľko rokov zákaz vstupu na tieto pozemky,“ konštatuje konateľka firmy Viera Nováčková. Ďalším problémom podľa jej slov je to, že konateľ spoločnosti AGRO – GOMBÁR, s.r.o., začal vykupovať pozemky, na ktorých má Magma Zafír už podielové spoluvlastníctvo. „Mnohé naše pozemky sme si riadne označili, kolíky sú však povytŕhané a prístupové poľné cesty patriace Slovenskému pozemkovému fondu a obci Bardoňovo sú zorané. Nám ako vlastníkom pozemkov je tak zabránený prístup k parcelám.“ Nováčková tvrdí, že opakovane už niekoľko rokov upozorňuje PPA aj ministerstvo pôdohospodárstva, že pozemky, na ktoré agentúra vypláca dotácie, sú obhospodarované protizákonne. „Vlani sme rozšírili svoju činnosť o poľnohospodársku prvovýrobu a požiadali sme aj my o dotácie kvôli preukázaniu neoprávneného hospodárenia a poberania dotácií na naše pozemky. PPA v Nových Zámkoch nás písomne nevyzvala ku krížovej kontrole, od konateľa spoločnosti AGRO – GOMBÁR, s.r.o., nevyžiadala potrebné listinné dôkazy preukazujúce jeho právo na pozemkoch hospodáriť a bez našej účasti mu pridelila a vyplatila dotácie na našich takmer 130 hektárov pozemkov. A takto to funguje už od roku 2006,“ konštatuje konateľka firmy.
Spoločnosť Magma Zafir podľa jej slov už niekoľko rokov čelí útokom zo strany konkurencie aj štátnych orgánov. „V roku 2009 sme požiadali o investičný stimul. Kompletný materiál, ktorý bol súčasťou žiadosti, projekt so všetkými potrebnými posudkami, za ktoré sme zaplatili niekoľko miliónov korún, sme predložili na ministerstvo hospodárstva. Je to neuveriteľné, no projekt tesne po voľbách zmizol. Neustále čelíme šikane policajného vyšetrovateľa napriek tomu, že sme prešli kontrolami vládneho auditu, Najvyššieho kontrolného úradu, daňovým úradom, množstvami kontrol z ministerstva hospodárstva aj energetickej agentúry. Všetky boli bez nálezu,“ tvrdí Nováčková. Magma Zafír má v súčasnosti na projekt AQUA TETHYS kúpeľov ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) s kladným záverečným stanoviskom a je vypracovaná feasibility and marketing study. Na realizáciu ďalších krokov potrebuje spoločnosť vyriešiť pozemkové úpravy.
Magma Zafír, s. r. o., plánuje v Bardoňove vybudovať na svete prvé oceánske treťohorné kúpele spojené s wellness a akvaparkom, preskleným oceanáriom s morskými živočíchmi, botanickou záhradou a golfovým areálom. Súčasťou projektu je aj výstavba apartmánových a rodinných domov. Projekt je založený na využití vody z treťohorného oceánu Tethys, ktorý pokrýval Slovensko a veľkú časť Európy pred 22 miliónmi rokmi. Prvú časť projektu, navŕtanie troch geotermálnych vrtov, vykonala firma v roku 2006.
Hĺbka vrtov je od 1700 do 1950 metrov, tepelný výkon dosahuje 25 megawattov. Táto energetická časť projektu bola zakončená právoplatným kolaudačným rozhodnutím v novembri 2008.Vrty by mali zabezpečovať teplom celý areál projektu aj pôvodnú obec. Predpokladaná výška investičných nákladov predstavuje podľa zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie 340 miliónov eur. Výmera plochy dotknutej navrhovanou činnosťou je 343 hektárov.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM