Aktualizované Anton Hrachovský Samospráva

Podnikatelia pozor! Ak radi pomáhate druhým, môžete žiadať o dotáciu od mesta

Mesto Nové Zámky v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na činnosť pre budúci kalendárny rok. Žiadosti je potrebné podať do konca októbra.

Ilustračný obrázok k článku Podnikatelia pozor! Ak radi pomáhate druhým, môžete žiadať o dotáciu od mesta
Foto: Anton Hrachovský

Novozámockí podnikatelia majú ešte niekoľko posledných dní na podanie žiadosti o získanie finančnej dotácie na svoju humanitárnu a charitatívnu činnosť. Požiadať o dotáciu môžu všetky právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorých činnosť spočíva v spomínaných oblastiach. Žiadosť o dotáciu je potrebné predložiť do 31. októbra. Okrem iného, musí mať žiadateľ dotácie vyrovnané záväzky voči mestu a voči štátnemu rozpočtu. Kontaktnou osobou zo strany novozámockej radnice je Eva Kondrlíková z Odboru finančného. Konkrétne podmienky poskytnutia dotácia sa záujemcovia môžu dočítať vo výzve na webe mesta.

Doklady a dokumenty potrebné pre zisk dotácie

 • Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta

K žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • Čestné vyhlásenie
 • Potvrdenie k žiadosti z majetkovoprávneho odboru
 • Doklad preukazujúci oprávnené osoby konať za žiadateľa
 • Potvrdenie o zriadení bankového účtu, na ktorom musí byť uvedený konečný prijímateľ dotácie
 • Kópie potvrdení o pridelení: IČO, DIČ, IČ DPH
 • Doklad o vzniku subjektu:
  • právnická osoba: kópia výpisu z obchodného registra,
  • fyzická osoba – podnikateľ: kópia živnostenského listu,
  • iná právna forma: registrácia, založenie, stanovy, zápisnica a pod.

Formuláre na potrebné dokumenty si môžu záujemcovia o dotáciu stiahnuť na webe mesta.

Oblasti na poskytovanie dotácii

 • podpora aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť voči obyvateľom mesta,
 • zvlášť zdôvodnená žiadosť na podporu aktivít humanitárneho charakteru presahujúc rámec mesta,
 • podpora vytvárania podmienok pre rozvoj aktivít detí bez rodín a detí zo sociálne odkázaných rodín,
 • podpora aktivít zameraných na elimináciu predsudkov,
 • podpora programov a projektov zameraných na zabránenie sociálnej exklúzii,
 • podpora aktivít orientovaných na integráciu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM