Anton Hrachovský Samospráva

Obyvatelia môžu posielať žiadosti: Mesto pre nich vyčlenilo ďalšie nájomné byty

Nájsť si vhodné bývanie môže byť v dnešnej dobe problém. Mestá riešia túto situáciu aj výstavbou nájomných bytov.

Ilustračný obrázok k článku Obyvatelia môžu posielať žiadosti: Mesto pre nich vyčlenilo ďalšie nájomné byty
Foto: Anton Hrachovský / Zdroj: Dnes24.sk

Niekoľko takýchto nájomných bytov má k dispozícii i Mesto Nové Zámky. Pravidelne ich ponúka obyvateľom pri splnení niekoľkých podmienok. Kde sa teda voľné nájomné byty v Nových Zámkoch nachádzajú?

Lokality s voľnými nájomnými bytmi v Nových Zámkoch

Bytové jednotky sa nachádzajú v lokalite Sídliska Západ II. – na Andovskej ulici 25 A a 25 B a tiež na Sídlisku Západ I. – na Andovskej ulici 19 E.

 • Sídlisko Západ II. – na Andovskej ulici 25 A a 25 B – jedná sa o 3 byty:
  • 3-izbový byt na 1. poschodí o výmere 74,41 m2. Výška mesačného nájomného predstavuje 285 eur, pričom je potrebné zložiť kauciu vo výške 6-mesačného nájomného (1 710 eur)
  • 2-izbový byt na 5. poschodí o výmere 55,16 m2. Výška mesačného nájomného predstavuje 234 eur, pričom je potrebné zložiť kauciu vo výške 6-mesačného nájomného (1 404 eur)
  • 1-izbový byt na 1. poschodí o výmere 38,80 m2. Výška mesačného nájomného predstavuje 164 eur, pričom je potrebné zložiť kauciu vo výške 6-mesačného nájomného (984 eur)
 • Sídlisko Západ I. – Andovská ulica 19 E – jedná sa o 3-izbový byt na 3. poschodí o výmere 79,84 m2. Výška mesačného nájomného predstavuje 144,60 eur, pričom je potrebné zložiť kauciu vo výške 6-mesačného nájomného (990 eur)

Kritériá pre posudzovanie a spôsob výberu žiadateľov

 • žiadosť môže podať fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zákona č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyšší ako 1,85– násobok životného minima k 31.decembru predchádzajúceho roka vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne
 • vek minimálne 18 rokov
 • v minulosti neznehodnotila alebo hrubým spôsobom neporušovala domový poriadok v takomto nájomnom byte, resp. nemá voči mestu nedoplatok za minulé obdobie v nájomnom byte
 • čestné prehlásenie o tom, že ku dňu podania žiadosti nevlastní žiadnu nehnuteľnosť na území mesta (byt, rodinný dom alebo spoluvlastnícky podiel na byte alebo rodinnom dome) vo väčšom podiele ako 49%
 • potvrdenie, že záujemca nemá voči mestu a voči mestským organizáciám akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti, prípadne iné nesplnené záväzky. Taktiež nesmie byť proti žiadateľovi vedené exekučné konanie
 • byty budú prideľované losovaním

V prípade záujmu o prenájom nájomného bytu musí žiadateľ podať písomnú žiadosť na MsÚ Nové Zámky alebo v spoločnosti Bytkomfort. Učiniť tak môže v termíne od 3. do 31. októbra 2016.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM