Anton Hrachovský Komunálne voľby

Kto, kde a kedy: Veľký PREHĽAD volebných okrskov a miestností v Nových Zámkoch

Komunálne voľby sa uskutočnia už o niekoľko hodín. Prinášame vám prehľad všetkých okrskov a volebných miestností, kde a za akých možností sa dá volebný lístok hodiť do urny.

Ilustračný obrázok k článku Kto, kde a kedy: Veľký PREHĽAD volebných okrskov a miestností v Nových Zámkoch
Zdroj: TASR/Dnes24.sk

Voľby do orgánov samosprávy miest sa konajú v sobotu 10. novembra 2018. V Nových Zámkoch sa uchádzajú o priazeň voličov štyria kandidáti na post primátora a až 89 záujemcov o poslaneckú stoličku. Svoj hlas budú môcť obyvatelia mesta odovzdať v sobotu od 7:00 do 22:00 v jednom z volebných okrskov.

Voliť môžu obyvatelia, ktorí najneskôr v deň volieb dosiahli vek 18 rokov a majú v Nových Zámkoch trvalý pobyt. Za primátora bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. Do mestského zastupiteľstva sa prebojujú kandidáti, ktorí získajú najviac platných hlasov v príslušnom volebnom obvode.

Právo voliť majú vyše štyri milióny voličov. Hlasovať môžu nielen občania Slovenska, no i cudzinci. Vybraných kandidátov označia krúžkami.

Voliči, ktorí kvôli zdravotným dôvodom nemôžu ísť fyzicky odovzdať hlas, majú možnosť požiadať počas volebného dňa o prenosnú volebnú schránku. Musí však byť z rovnakého volebného okrsku.

Pre lepšiu orientáciu prinášame zoznam volebných obvodov a okrskov aj sprislúchajúcimi ulicami. V každom okrsku je k dispozícii jedna volebná miestnosť.

Volebné obvody, okrsky a miestnosti v Nových Zámkoch

Volebný obvod 1

Do volebného obvodu 1 patria okrsky 1, 3, 4, 5 a volia sa v nich maximálne 3 poslanci.

Okrsok č. 1 volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora – vchod z Andovskej ulice

 • ulice: Andovská, Cintorínska, G. Czuczora, Holubyho, Holubičia, Jeruzalemská, J Simora, Kmeťova, Levanduľová, Pažitná, Poľná, Sitnianska, Svornosti, Školská, Západná, Zemiansky priechod

Okrsok č. 3 volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora – vchod z ulice G. Czuczora

 • ulice: Čižmárska, Fajková, Gúgska, Gúgsky priechod, Komočská cesta, Michalská bašta, Nám hrdinov, Nový Gúg, Okružná, Tabaková, Toskánska

Okrsok č. 4 volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora – vchod z ulice G. Czuczora

 • ulice: J. Kráľa, Tatranská

Okrsok č. 5 volebná miestnosť v Strednej odbornej škole na Jesenského ulici

 • ulice: Hliníková, Jarková, Jarná, Mederská, Moyzesova, Nevädzová, Nitrianska cesta, Platanová, Pod záhradami, Rozmarínová, Slovenská, Šulekova, Tichá, Tvrdošovská cesta, Včelárska, Zelená alej, Zdravotnícka

Volebný obvod 2

Vo volebnom obvode 2 sa nachádzajú okrsky 6, 7, 8, 9, 11 a tiež sa v ňom volia najviac 3 poslanci.

Okrsok č. 6 volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici

 • ulice: Hradná, Nová, Orechový sad, Orgovánová, Pod kopcom č. 1–59 (nepárne), č. 2–48 (párne), S. H. Vajanského 75–81 (nepárne)

Okrsok č. 7 volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici

 • ulice: Bočná, S. H. Vajanského č. 2–88 (párne)

Okrsok č. 8 – volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici

 • ulice: Čerešňová, Dostihová, Dubová, Hájová, Jazerná, Jelenia, Krížna, Riečna, Robotnícka, Rovná, Strelecká, Štrková, Trávna, Zálesná

Okrsok č. 9 volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici

 • ulice: S. H. Vajanského č. 23 – 73 (nepárne)

Okrsok č. 11 volebná miestnosť v MŠ na Šoltésovej ulici

 • ulice: A. Jedlika, Agátová, Brezová, Hlboká, Krajná, Lúčna, M. Matunáka, Mýtna, Podhájska, Pod kopcom č. 50 – 66 (párne), č. 61 – 75 (nepárne), Poľovnícka, Pri hrádzi, Slávičia, Slnečná, Tatranský priechod, Topoľová

Volebný obvod 3

Vo volebnom obvode 3 sa nachádzajú okrsky 10, 12, 13, 14, 15, 21 a voliť v ňom možno 4 poslancov.

Okrsok č. 10 volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici

 • ulica: T. Vansovej

Okrsok č. 12 volebná miestnosť v MŠ na Šoltésovej ulici

 • ulica: Šoltésovej

Okrsok č. 13 volebná miestnosť v MŠ na ulici P. Blahu

 • ulica: Jazdecká

Okrsok č. 14 volebná miestnosť v Centre voľného času Pyramída na Jánošíkovej ulici

 • ulice: Jánošíkova, Kasárenská, Kvetná, Lesná, Ružová dolina

Okrsok č. 15 volebná miestnosť v ZŠ na ulici G. Bethlena

 • ulica: G. Bethlena č. 17–71 (nepárne)

Okrsok č. 21 volebná miestnosť v ZŠ na Nábrežnej ulici

 • ulice: Bitúnková, Nábrežná č. 12, 14, 16, Tajovského

Volebný obvod 4

Vo volebnom obvode 4 sa nachádzajú okrsky 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 a voliť v ňom možno najviac – až 5 poslancov.

Okrsok č. 16 volebná miestnosť v ZŠ na ulici G. Bethlena

 • ulice: G. Bethlena č. 1–15 (nepárne), G. Bethlena č. 2E-50 (párne)

Okrsok č. 17 volebná miestnosť v ZŠ na Nábrežnej ulici

 • ulica: Nábrežná č. 3–51 (nepárne)

Okrsok č. 18 volebná miestnosť v ZŠ na Nábrežnej ulici

 • ulica: Nábrežná č. 53–93 (nepárne)

Okrsok č. 19 volebná miestnosť v SPŠE S. A. Jedlika a Obchodnej akadémii na ulici Komárňanská 28

 • ulice: Boženy Němcovej, Nábrežná č. 2–10 (párne), Turecká

Okrsok č. 20 volebná miestnosť SPŠE S. A. Jedlika a Obchodnej akadémii na ulici Komárňanská 28

 • ulica: Nábrežná č. 26–48 (párne), Nábrežná č. 95–99 (nepárne)

Okrsok č. 23 volebná miestnosť v zasadacej miestnosti ZVS a.s. odštepný závod NZ na Ľanovej ulici

 • ulice: Bajčská cesta, Bešeňovská cesta, Budovateľská, Dolná, Dvorská cesta, Ďumbierska, Jantárová, Janov dvor, J. Murgaša, Komárňanská cesta, Konopná, Koralová, Ľanová, Nábrežná 18–22A (párne), Nesvadská cesta, Pri skladoch, Továrenská, Veľká Ragoňa, Viničná, Zelená

Okrsok č. 24 volebná miestnosť v ZŠ na Mostnej ulici

 • ulice: Komárňanská, F. Kapisztóryho

Volebný obvod 5

Vo volebnom obvode 5 sa nachádzajú okrsky 22, 28, 29, 30 a voliči si v ňom môžu vybrať 3 poslancov.

Okrsok č. 22 volebná miestnosť v Spojenej škole na ulici F. Rákocziho 5

 • ulice: Banskobystrická, Bernolákovo námestie, Björnsonova, bratov Baldigarovcov, Česká bašta, Forgáchova bašta, F. Rákocziho, M. Flengera, Hlavné námestie, Hollého, L. Kassáka, Kostolná, Kraskova, Kukučínova, Majzonovo námestie, M. Oláha, Nám. františkánov, P. Várdayho, Pod kalváriou, Radničná, Tolstého, Žerotínova bašta a občania s trvalým pobytom Nové Zámky

Okrsok č. 28 volebná miestnosť v Gymnáziu na ulici M. R. Štefánika

 • ulice: Gogoľova, M. R. Štefánika č. 1–45 (nepárne), 2–52 (párne), Nám. Gy. Széchényiho, Pri gymnáziu

Okrsok č. 29 volebná miestnosť v MŠ na ulici P. Blahu

 • ulice: P. Blahu, Roľnícka, S. H. Vajanského č. 1–21 (nepárne)

Okrsok č. 30 volebná miestnosť v Dennom centre seniorov na Podzámskej ulici

 • ulice: Ernestova bašta, Lastovičia, Letomostie, Podzámska, Pribinova

Volebný obvod 6

Vo volebnom obvode 6 sa nachádzajú okrsky 2, 26, 31, 32 a voliť je možné opäť najviac 3 poslancov.

Okrsok č. 2 volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora – vchod z Andovskej ulice

 • ulice: Cisárska bašta, Drozdia, Labutia, Nám. slobody, Petőfiho, Pod baštou, Šafárikova

Okrsok č. 26 volebná miestnosť v Gymnáziu P. Pázmáňa s VJM – Letomostie 3

 • ulica: T. G. Masaryka

Okrsok č. 31 volebná miestnosť v Dennom centre seniorov na Podzámskej ulici

 • ulice: Ďorocká, Lécka

Okrsok č. 32 volebná miestnosť v ZŠ na Devínskej ulici

 • ulice: Devínska, Dostojevského, Javorová, Jesenského, Jiráskova, J. M. Hurbana, Krátka, Komjatická, Magnóliová, M. M. Hodžu, Nám. P. O. Hviezdoslava, Pod lipami, Rázusova, Sládkovičova, Svätoplukova, Výpalisko, Železná, Žofijská

Volebný obvod 7

Do posledného volebného obvodu 7 spadajú okrsky 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37 a hlas možno dať 4 poslancom.

Okrsok č. 25 volebná miestnosť v ZŠ na Mostnej ulici

 • ulice: Mostná, Novomestská, Sihoť sv. Alžbety

Okrsok č. 27 volebná miestnosť v Gymnáziu P. Pázmáňa s VJM Letomostie 3

 • ulica: SNP

Okrsok č. 33 volebná miestnosť v Základnej umeleckej škole na ulici SNP

 • ulice: Medzimlynie, M. R. Štefánika č. 47–81 (nepárne), M. R. Štefánika č. 54–80 (párne), Nám. republiky, Tyršova

Okrsok č. 34 volebná miestnosť v Regionálnom osvetovom stredisku na ulici SNP

 • ulice: Cyrilometódska č. 2–14 (párne), Ľ. Štúra

Okrsok č. 35 volebná miestnosť v ZŠ na Devínskej ulici

 • ulice: Cyrilometódska č. 15–35 (nepárne), Cyrilometódska č. 16–48 (párne)

Okrsok č. 36 volebná miestnosť na ulici Šurianska č. 5

 • ulice: Bezručova, Heydukova, Hviezdoslavova, Kollárova, Komenského, Nitrianske nábrežie, Pri ramene, Pri Zúgove, Šurianska, Wolkerova, Železničiarska, Zú­gov

Okrsok č. 37 volebná miestnosť na ulici Šurianska č. 5

 • ulice: Detvianska, Husova, Húlska, Hrebíčková, Oravská, Nový svet, Palackého, Piesočná, Pohronská, Považská, Strečnianska, Trhová, Vinohrady

Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM