Viktória Botošová Rôzne

Jazdíte zo Zámkov autobusmi? Študujte pozorne: Úplný prehľad zmien cestovného poriadku!

Pokiaľ využívate prímestskú alebo diaľkovú autobusovú dopravu, nenechajte si ujsť tento prehľad. V decembri nastanú veľké zmeny v cestovnom poriadku, ktoré sa dotknú aj viacerých spojov jazdiacich z Nových Zámkov. Pozrite si kompletný výpis týchto zmien.

Ilustračný obrázok k článku Jazdíte zo Zámkov autobusmi? Študujte pozorne: Úplný prehľad zmien cestovného poriadku!
Zdroj: Dnes24.sk

Nový cestovný poriadok vstupuje do platnosti od 14.12. 2014. Pokiaľ využívate mestskú hromadnú dopravu, tak o zmenách cestovného poriadku sa dozviete v článku – Využívate v Zámkoch MHD?: Pozrite si úplný prehľad zmien cestovného poriadku! No však aj u viacerých prímestských a diaľkových spojov, ktoré idú cez naše mesto, nastanú poriadne zmeny. Preštudujte si ich už teraz, nech viete, či sa dotknú aj vašich spojov.

Kompletný prehľad pripravovaných zmien:

401408 Komárno-Nové Zámky-Šurany-Nitra

 • žiadne zmeny

401412 Komárno-Nové Zámky

 • Spoj č. 7 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 5 – zmena odchodu z 5:25 na 5:10 z Modrany, Horná ul. č.d.151
 • Spoj č. 15 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 27 – zmena odchodu z 13:10 na 13:05 z Modrany, Horná ul. č.d.151
 • Spoj č. 3 – zrušený
 • Spoj č. 37 – zmena odchodu z 17:55 na 18:00 z Modrany, Horná ul. č.d.151
 • Spoj č. 43 – zmena odchodu z 20:45 na 20:50 z Modrany, Horná ul. č.d.151
 • Spoj č. 12 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 20 – zmena odchodu z 12:15 na 12:10 z Nové Zámky, aut.st.
 • Spoj č. 33,24, 26, 34, 40 – úprava medzizastávko­vých časov

401418 Hurbanovo-Bajč-Nové Zámky

 • žiadne zmeny

402449 Želiezovce-Nové Zámky-Komárno

 • žiadne zmeny

402466 Šahy-Ipeľský Sokolec-Želiezovce-Nové Zámky

 • Spoj č. 15 – úprava medzizastávkových časov

404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa

 • Spoj č. 6, 12 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 20 – zmena odchodu z 18:15 na 18:10 z Šaľa, Duslo
 • Spoj č. 24 – zmena odchodu zo 4:20 na 4:25 z Palárikovo, Dolný Kerestúr

404407 Nové Zámky-Vinodol-Nitra

 • Spoj č. 3,27,19 – úprava medzizastávkových časov

404408 Nové Zámky-Šurany-Vráble

 • Spoj č. 15, 19, – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 37 – zmena odchodu zo 14:20 na 14:15 z Nové Zámky, Osram
 • Spoj č. 43, 45 – zrušený
 • Spoj č. 21, 14, 36, 28 – úprava medzizastávkových časov

404410 Nové Zámky-Veľké Lovce

 • Spoj č. 9, 19, 23, 29, 27, 31, 2, 36, 38, – úprava medzizastávko­vých časov
 • Spoj č. 13 – nový

404411 Nové Zámky-Dvory nad Žitavou-Pribeta/Branovo

 • Spoj č. 27 – zmena odchodu zo 4:48 na 4:43 z Dvory nad Žitavou ObÚ
 • Spoj č. 49 – zmena odchodu zo 7:40 na 7:45 z Nových Zámkov, Nemocnica, Areál
 • Spoj č. 2 – zmena odchodu zo 4:55 na 4:50 z Branova č.d. 220
 • Spoj č. 38 – zmena odchodu zo 7:00 na 7:05 z Branova č.d. 220
 • Spoj č. 54 – zmena odchodu zo 7:15 na 7:20 z Dvory nad Žitavou, mlyn
 • Spoj č.12 – úprava medzizastávkových časov

404415 Nové Zámky-Dubník-Strekov-Gbelce-Štúrovo

 • Spoj č.1 – nový
 • Spoj č. 35 – zmena odchodu zo 11:20 na 11:10 z Nové Zámky, aut.st.
 • Spoj č. 21 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 26 – zmena odchodu zo 4:10 na 4:05 z Nové Zámky, aut.st.
 • Spoj č. 30 – zmena odchodu zo 8:00 na 8:05 z Dubník, nám.
 • Spoj č. 34 – zmena odchodu zo 7:40 na 7:45 zo Strekov, žel.st.
 • Spoj č. 8 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č.20 – zmena odchodu z 13:25 na 13:35 zo Strekov, žel.st.

404417 Nové Zámky-Nesvady-Hurbanovo-Komárno

 • Spoj č. 3, 13, – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 23 – zmena odchodu z 16:00 na 16:10 z Nové Zámky, aut.st.
 • Spoj č. 25, 56 – zrušený
 • Spoj č. 4 – zmena odchodu z 4:40 na 4:45 z Imeľ Argocoop
 • Spoj č. 8 – zmena odchodu z 5:40 na 5:30 z Imeľ Argocoop
 • Spoj č. 10,58, 20 – úprava medzizastávkových časov

404418 Dvory nad Žitavou/Nové Zámky-Andovce-Zemné-Kolárovo

 • Spoj č. 65 – zmena odchodu zo 6:55 na 6:15 z Nové Zámky, aut.s.
 • Spoj č. 11, 29, 35, 37 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 6 – doplnenie zastávok Kollárovo, Horná ul. a Kollárovo Harcsová ul.
 • Spoj č. 10 – doplnenie zastávok Kollárovo, Horná ul. a Kollárovo Harcsová ul.
 • Spoj č. 68 – zmena odchodu zo 13:05 na 13:10 zo Zemného, ObÚ
 • Spoj č. 26, 28, 30, 94 – úprava medzizastávkových časov

404419 Nové Zámky-Čechy-Kolta-Dedinka-Bardoňovo-Pozba

 • Spoj č. 39, 19, – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 21 – zmena odchodu zo 6:25 na 6:20 z Nové Zámky, aut.st.
 • Spoj č. 23, 13, 11, – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 10 – zmena odchodu z 15:40 na 15:45 z Bardoňovo, Jednota

404425 Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Komjatice

 • Spoj č. 31 – zmena odchodu z 5:20 na 5:15 z Nové Zámky, aut.st.
 • Spoj č. 19 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 67– zrušený
 • Spoj č. 25, 49, 32, 6, – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 16 – doplnenie zastávok Rastislavice Jednota, Rastislavice Kalvín, Dolný Jatov rázc.k. žel.s., Dolný Jatov č.d. 48, Tvrdošovce RD, Tvrdošovce Bratislavská
 • Spoj č. 64 – zrušený
 • Spoj č. 22 – zmena odchodu zo 14:05 na 14:10 z Tvrdošovce, Horná ul.

404427 Nové Zámky-Šurany-Trávnica

 • Spoj č. 9 – úprava medzizastávkových časov

404428 Nové Zámky-Šurany-Veľké Lovce

 • Spoj č. 6 – z doplnená zastávka Šurany žel.st.

404429 Nové Zámky-Maňa-Vráble

 • Spoj č. 1, 2 – úprava medzizastávkových časov

404430 Nové Zámky-Tekovské Lužany-Levice

 • žiadne zmeny

404431 Nové Zámky-Šurany-Lipová-Veľký Kýr

 • Spoj č. 1 – zmena odchodu z 5:30 na 5:20 z Šurany žel.st.
 • Spoj č. 9, 23 – úprava medzizastávkových časov

404432 Nové Zámky-Šurany-Jatov

 • Spoj č. 9 – zmena odchodu z 11:40 na 11:45 z Nové Zámky aut.st.
 • Spoj č. 3 – zmena odchodu z 13:35 na 13:40 z Komjatice, žel.st.
 • Spoj č. 12 – zrušená zastávka Rastislavice ihrisko
 • Spoj č. 8 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 10 – zmena odchodu z 13:20 na 13:25 z Rastislavice Jednota

404433 Nové Zámky-Šurany-Trávnica-Podhájska

 • Spoj č. 3 – zmena odchodu z 4:45 na 5:00 z Maňa Dom kultúry
 • Spoj č. 13 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 23 – zmena odchodu z 14:10 na 14:15 zo Šurany SEHWA
 • Spoj č. 35 – úprava medzizastávkových časov, doplnené nové zastávky Šurany aut.st, Šurany žel.st, Šurany Elitex, Šurany Levická ul.
 • Spoj č. 9 – úprava medzizastávkových časov, doplnené nové zastávky Šurany aut.st, Šurany žel.st, Šurany Elitex, Šurany Levická ul
 • Spoj č. 8 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 26 – zmena odchodu z 13:15 na 13:20 z Maňa žel.st. na Maňa, Malá Maňa obec
 • Spoj č. 28 – zrušený
 • Spoj č. 44 – zmena odchodu z 18:55 na 18:10 z Trávnica, nám.

404434 Nové Zámky-Šurany-Dedinka

 • Spoj č. 3 – zmena odchodu z 6:10 na 5:25 zo Šurany aut.st.
 • Spoj č. 1 – zmena odchodu z 5:30 na 5:25 z Nové Zámky, aut.st.
 • Spoj č. 42 – nový
 • Spoj č. 14 – zrušený

404436 Nové Zámky-Bánov

 • Spoj č. 17,19, 18, 20 – zrušený

404447 Štúrovo-Bajč/Strekov-Nové Zámky

 • Spoj č. 28 – úprava medzizastávkových časov

404449 Štúrovo-Nové Zámky-Nitra

 • Spoj č. 2 – úprava medzizastávkových časov

401412 Komárno-Nové Zámky

 • Spoj č. 7 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 5 – zmena odchodu z 5:25 na 5:10 z Modrany Horná ul. č.d.151
 • Spoj č. 15 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 27 – zmena odchodu z 13:10 na 13:05 z Modrany Horná ul. č.d.151
 • Spoj č. 3 – zrušený
 • Spoj č. 33 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 37 – zmena odchodu zo 17:55 na 18:00 z Modrany Horná ul. č.d.151
 • Spoj č. 43 – zmena odchodu zo 20:45 na 20:50 z Modrany Horná ul. č.d.151
 • Spoj č. 12, 24 – úprava medzizastávkových časov
 • Spoj č. 20 – zmena odchodu zo 12:15 na 12:10 z Nové Zámky, aut.st.
 • Spoj č. 28 – zrušený
 • Spoj č. 26 – zmena odchodu zo 14:55 na 14:45 z Nové Zámky, aut.st.
 • Spoj č. 34, 40 – úprava medzizastávkových časov

Všetky podrobné zmeny nájdete na webovej stránke www.arrivanz.sk

Zdroj: Arriva
Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM