Viera Sýkorová Rôzne

J.Slota a R.Rafaj predložili novelu zákona proti šíreniu sôch Esterházyho

Ďalšiemu šíreniu sôch kontroverzného politika slovenského štátu a zároveň spolupracovníka maďarskej tajnej služby Jánosa Esterházyho má zabrániť novela zákona o obecnom zriadení, ktorú v piatok 11. novembra predložili do parlamentu poslanci Slovenske

(TASR) –Pre TASR to uviedla hovorkyňa SNS Jana Benková.
„Predseda SNS Ján Slota a podpredseda SNS Rafael Rafaj podali ako poslanci Národnej rady SR do programu decembrovej schôdze aj na základe udalostí okolo úvah o presune súsošia štúrovcov na bratislavskom námestí a nahradením ich sochou Márie Terézie, ale aj množením sa pamätníkov vojnového zločinca Jánosa Esterházyho po celom Slovensku návrh novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení,“ uviedla Benková.
Návrh zákona podľa nej súčasne rieši prípady vplyvu etnických alebo iných záujmov, ktoré sa vyskytli v praxi, a to napríklad v meste Komárno v súvislosti s umiestnením súsošia sv. Cyrila a Metoda a v obci Tešedíkovo. Podľa dôvodovej správy návrh reaguje aj na rozmach umiestňovania sôch kontroverzných osobností, ktoré vyvíjali činnosť proti národným právam Slovákov alebo pôsobili proti zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenska. Rovnako reaguje na kontroverzné návrhy premiestňovať sochy, súsošia či busty významných celonárodných dejateľov v boji za národné práva a slobody na iné miesto v rámci obce. „Príkladom je snaha premiestniť v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave súsošie štúrovcov,“ uvádza sa v texte.
Slota a Rafaj v novele napríklad navrhujú vložiť do paragrafu osem nové odseky 6, 7 a 8. Podľa navrhovaného odseku šesť „obec nemôže obmedziť alebo zakázať využitie verejného priestranstva v obci na účely umiestňovania pamätníkov, pamätných tabúľ, sôch, súsoší, štátneho symbolu Slovenskej republiky alebo jeho časti alebo iných umeleckých diel vyjadrujúcich pamiatku a úctu k historickým miestam, udalostiam alebo národným buditeľom a osobnostiam viažucim sa k národnej histórii Slovenska, budovaných alebo vytváraných vo verejnom záujme, ak o to požiadajú petíciou aspoň tri percentá obyvateľov s trvalým pobytom na území obce. Petícia musí spĺňať náležitosti ustanovené osobitným zákonom“.
V odseku sedem sa uvádza: „Obec nemôže využiť verejné priestranstvo na umiestnenie pamätníkov, pamätných tabúľ, sôch, súsoší, ak sa udalosť alebo osobnosť spája s potláčaním národných práv Slovákov a aspoň tri percentá obyvateľov s trvalým pobytom na území obce sa vyslovia proti umiestneniu pamätníkov, pamätných tabúľ, sôch a súsoší v petícii.“
A napokon odsek osem hovorí o tom, že „obec nemôže premiestniť pamätník, pamätnú tabuľu, sochu, súsošie, štátny symbol Slovenskej republiky alebo jeho časti alebo iné umelecké dielo vyjadrujúce pamiatku a úctu k historickým miestam, udalostiam alebo národným buditeľom a osobnostiam viažucim sa k národnej histórii Slovenska“.
„Cieľom návrhu zákona je s ohľadom na verejný záujem zabezpečiť primeranosť a efektivitu právnej úpravy týkajúcej sa využitia verejného priestranstva v obci na účely umiestňovania pamätných a umeleckých predmetov súvisiacich s históriou,“ komentovala navrhované zmeny Benková.

foto:webnoviny.sk

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM