Rôzne

Dôležité rady v prípade útoku veľkej vody: Ako sa správať počas povodní?

Meteorológovia vydali pre juh nášho okresu najvyššiu výstrahu pred povodňami, ktorá naďalej platí. Prečítajte si rady, ako sa správať v prípade útoku veľkej vody...

Ilustračný obrázok k článku Dôležité rady v prípade útoku veľkej vody: Ako sa správať počas povodní?
Zdroj: TASR

Podľa zákona nebezpečenstvo povodne treba ohlásiť. Pri ohlasovaní je potrebné uviesť meno a číslo telefónu, z ktorého občan volá, čo sa stalo i miesto a rozsah udalosti.

Nebezpečenstvo ihneď ohlásiť

Každý, kto zistí nebezpečenstvo povodne, je povinný ihneď to ohlásiť orgánu ochrany pred povodňami, ohrozenej obci, správcovi vodného toku. Stanovuje to zákon o ochrane pred povodňami.

Ak orgánom nemožno nebezpečenstvo povodne alebo povodeň ohlásiť, ohlasuje sa nebezpečenstvo na linku tiesňového volania integrovaného záchranného systému.

Poznáte dôležité čísla?

Dôležité čísla sú pre ľudí 112, čo je jednotné európske číslo tiesňového volania a telefónne čísla 155 (zdravotná záchranná služba), 150 (hasičský záchranný zbor) a 158 (polícia). Pri ohlasovaní je potrebné uviesť meno a číslo telefónu, z ktorého občan volá, čo sa stalo i miesto a rozsah udalosti. Informoval o tom hlavný hygienik Slovenskej republiky Ivan Rovný.

Miera nebezpečenstva povodne

Mieru nebezpečenstva povodne charakterizujú stupne povodňovej aktivity. Stanovené sú tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. stupeň charakterizuje najväčšie ohrozenie.

Ak pre povodeň hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a vzniku škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity. Ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou, vyhlasuje sa na návrh orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa mimoriadna situácia.

Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec. Ľudí varuje sirénou – kolísavým tónom trvajúcim dve minúty, ide o varovný signál v prípade ohrozenia pri vzniku mimoriadnej udalosti.

Stály tón trvajúci šesť minút znamená varovný signál v prípade ohrozenia povodňou. Stály tón trvajúci dve minúty signalizuje koniec ohrozenia. Verejnosť informujú orgány i prostredníctvom rozhlasu a televízie či ďalšími prostriedkami, ako sú miestny rozhlas, pojazdné vozy či cez mobilné megafóny.

Čo robiť a čo nerobiť…

Nevstupovať do prúdiacej vody, vypnúť prívod elektrickej energie do domu, či všímať si možný únik plynu, nepoužívať otvorený oheň a nefajčiť, svietiť len baterkou – aj také sú základné pravidlá zdravotnej bezpečnosti pri povodniach, ktoré by mali ľudia z oblastí zasiahnutých povodňami dodržiavať.

Ľudia by sa mali počas povodní pohybovať mimo zatopenej oblasti. Treba dávať pozor i na to, kam si stúpnu, povrch môže byť pokrytý črepinami skla alebo klincami. Potrebné je používať pevnú obuv. „Nejazdite autom v zatopenej oblasti. Auto môže byť zaplavené, strhnuté prúdom alebo náhlou prívalovou vlnou,“ radí hlavný hygienik Rovný.

Pokiaľ obyvatelia zatopenej oblasti opúšťajú dom, nesmú zabudnúť na vypnutie hlavného prívodu elektrického prúdu. Ak to nestihli a vracajú sa po záplave, mali by to urobiť ako prvú vec ešte pred prehliadkou domu. Zatopené elektrické prístroje vyžadujú pred opätovným zapnutím odbornú prehliadku. Vo vnútri domu sa nesmú používať benzínové agregáty, oxid uhoľnatý môže človeka zabiť. Pozor na spaliny z uhlia a dreva, ak bol porušený komín domu.

Konať s rozvahou a neriskovať

Pri vzniku povodne je tiež potrebné počas celého jej trvania riadiť sa pokynmi povodňových orgánov, polície a záchranárov, potrebné je konať s rozvahou a zbytočne neriskovať. Ľudia z oblastí postihnutých povodňami by mali varovať ostatných ohrozených, pomáhať starým, bezvládnym a deťom bez dozoru. Chrániť treba predovšetkým zdravie a až potom majetok.

Ochranu pred povodňami vykonávajú orgány ochrany pred povodňami, ako aj ostatné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, povodňové komisie, správcovia vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov, vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území v zmysle zákona o ochrane pred povodňami.

Orgánmi ochrany pred povodňami sú ministerstvo životného prostredia, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia.

Foto: ilustračné

Informačný zdroj: Ministerstvo vnútra

Zdroj: Webnoviny.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM