Nevedia sa už dočkať

Do redakcie sme dostali tip od jedného z našich čitateľov, podľa ktorého si niektorí občania "prečisťujú" svoje dvory.

Monika Földešiová

Podľa harmonogramu zberu rastlinného a organického odpadu budú veľkorozmerné kontajnery na jeho odvoz pristavené v mestskej časti Chrenová v období od 11. do 17. apríla a od 9. do 15. mája 2011. Niektorí obyvatelia ulíc Ďurčasnkého a Clementisova si vypratávajú svoje dvory v predstihu a odpad pripravujú komunálnym službám ku klasickým kontajnerom. Prečo však neodniesli tento organický odpad do areálu Nitrianskych komunálnych služieb na Nábreží mládeže ale nechajú ho kvôli svojej pohodlnosti pohodený pri smetných nádobách?

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.