Monika Földešiová Rôzne

Na Job Expo 2010 predstavia aj nové projekty UKF

V dňoch 29. – 30. apríla 2010 predstaví Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na Veľtrhu práce - Job Expo 2010 dva svoje projekty, oba sa uskutočňujú na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF.

Prvým je Virtuálna fakulta – dištančné vzdelávanie, druhým Tvorba a akreditácia bakalárskeho študijného programu Kariérové poradenstvo. Strategickým cieľom projektu Virtuálna fakulta – dištančné vzdelávanie je vytvorenie podmienok a realizácia dištančného vzdelávania prostredníctvom virtualizácie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, informovala Jana Krajčovičová z oddelenia médií univerzity. „Tento strategický cieľ vychádza z aktuálnych potrieb spoločenskej objednávky na úrovni cieľovej skupiny a z potreby zvyšovania kultúry a kvality univerzitného vzdelávania, v ktorom možnosť dištančného a kombinovaného elektronického vzdelávania predstavujú významný prvok,“ uviedla Krajčovičová. Strategický cieľ je v súlade s cieľom operačného programu Vzdelávanie v zmysle špecifického cieľa 1 Opatrenia 1.2 „Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti“ za účelom zabezpečenia dlhodobej konkurencieschop­nosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Vychádza z poznatkov uvedených v správe International Seminar „Bologna and the Challenges of e-Learning and Distance Education“, ktorá hovorí, že e-learning a dištančné vzdelávanie treba považovať za integrálnu súčasť moderných trendov vzdelávania na súčasných univerzitách. Celkové výdavky projektu predstavujú 974.990 eur. Strategickým cieľom druhého projektu, Tvorba a akreditácia bakalárskeho študijného programu Kariérové poradenstvo, je tvorba, akreditácia a realizácia kombinovaného bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo so špecializáciou na kariérové poradenstvo na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. „Strategický cieľ vychádza z aktuálnych potrieb spoločenskej objednávky a intenzívnejšieho prepojenia sféry vzdelávania a oblasti zamestnania prostredníctvom inovatívneho a v podmienkach SR jedinečného študijného bakalárskeho programu,“ konštatovala Krajčovičová. Celkové výdavky projektu dosahujú 407.761 eur. Veľtrh práce JOB EXPO 2010 je najväčším veľtrhom pracovných príležitostí na Slovensku. Koná sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre a organizuje ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Na výstavnej ploche 8000 metrov štvorcových sa stretnú zamestnávatelia zo Slovenska a zahraničia, firmy vzdelávania pre trh práce a kariérneho poradenstva, súkromné agentúry zamestnávania, partneri siete EURES, ako aj európske inštitúcie a siete poskytujúce občanom poradenstvo a pomoc v oblastiach od štúdia po získanie práce.

Jana Krajčovičová Oddelenie médií UKF v Nitre

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM