Lucia Šútorová Správy Samospráva Práca

Mesto Nitra hľadá dopravného inžiniera: Ponúka plat vo výške tisíc eur

Nitrianska radnica vypísala výberové konanie na pozíciu dopravný inžinier. Zverejnila ponúkaný plat aj náplň práce.

Ilustračný obrázok k článku Mesto Nitra hľadá dopravného inžiniera: Ponúka plat vo výške tisíc eur
12
Galéria

Mesto zverejnilo na svojom webe oznam o voľnom pracovnom mieste na radnici. Hľadá uchádzačov na post odborný referent – dopravný inžinier.

Ponúkaný plat má presiahnuť hranicu tisíc eur. „Rozpätie koeficientu základnej zložky mzdy 1,10 – 1,60, minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1050,00 eur,“ píše radnica.

Osobné ohodnotenie zamestnancovi, ktorý je v skúšobnej dobe, možno podľa mesta priznať v rozsahu najviac do 50% základnej zložky mzdy zamestnanca, čo predstavuje sumu 1575,00 eur. Odmeny môže radnica priznať v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Medzi benefity mesto radí odborný rast, príspevok na stravovanie, doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou.

Podmienkou na prijatie je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti dopravy (autorizovaný dopravný inžinier so zameraním na dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo).

Náplň práce

Náplňou práce úspešného uchádzača bude odborná príprava rozhodnutí v oblasti mobility a dopravného inžinierstva, zabezpečovanie a obstarávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie mesta Nitra, zabezpečovanie koncepčných materiálov, štúdií, prognóz a rozvojových projektov týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni (plán udržateľnej mobility),generel technickej infraštruktúry a koncepcie rozvoja dopravy v meste Nitra).

Z funkcie plynú úlohy ako zabezpečovanie architektonických, dopravných a ideových štúdií, vychádzajúcich z Koncepčných materiálov a dokumentácií rozvoja mesta Nitra, zabezpečovanie prípravy koncepcie a podkladov pre navrhovanie cyklistickej siete a infraštruktúry, zabezpečovanie stanovísk k investičnej činnosti v meste Nitra, zabezpečovanie prípravy materiálov do komisií a orgánov mesta, týkajúcich sa rozhodujúcich a udržateľných riešení v oblasti mobility a cestného hospodárstva, operatívne reagovanie na pripomienky poslancov MZ, VMČ, týkajúce sa nedostatkov v dopravnej situácii na komunikáciách mesta (cestná sieť, chodníky, cyklotrasy), posudzovanie PD pre územné rozhodnutia a stavebné konania z hľadiska príslušných platných Slovenských technických noriem, cestného zákona a odlišných technických riešení i z hľadiska súladu so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou.

Požiadavky na zamestnanca

Na to aby uchádzač mohol túto pozíciu zastávať musí spĺňať viaceré požiadavky. Potrebné sú minimálne 3 roky praxe v odbore po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania, znalosti a orientácia pri práci s mapami, územnými plánmi, s projektovou dokumentáciou a s digitálnou mapou inžinierskych sietí, občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie, komunikatívnosť, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť. Ďalšou požiadavkou radnice je znalosť anglického jazyka.

K žiadosti o miesto musíte priložiť profesijný životopis, čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania a písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitra.

„Kandidáti na funkciu odborný referent – dopravný inžinier, zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor OR-doprava“ najneskôr dňa 15.2.2019 na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry,“ uvádza sa na mestskom webe. Na pohovor si mesto pozve iba vybraných uchádzačov.

Foto: ilustračné

Doprava v Nitre
12
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie