Materská škola v Nitre hľadá nového riaditeľa: Mesto vypísalo výberové konanie

V známej nitrianskej materskej škole sa uvoľnilo miesto riaditeľa. Na obsadenie funkcie už mesto vypísalo výberové konanie. Takéto sú podmienky prijatia.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Materská škola v Nitre hľadá nového riaditeľa: Mesto vypísalo výberové konanie
Zdroj: TASR

Nového riaditeľa hľadá Materská škola Okružná 1 v Nitre. Uchádzači môžu posielať prihlášky do 22. mája do 12.00 h na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra.

Kvalifikačné predpoklady

Funkciu riaditeľa v mestskej materskej škole môže obsadiť len osoba, ktorá splní požadované kvalifikačné predpoklady a kritériá. Uchádzač musí mať vzdelanie podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Musí mať absolvovanú 1. atestáciu alebo jej náhradnú formu a za sebou minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

Prihláška a požadované doklady

Medzi iné kritériá a požiadavky na uchádzača uvádza mesto organizačné a riadiace schopnosti i bezúhonnosť. Okrem prihlášky do výberového konania musí záujemca poslať overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady, doklad o dĺžke pedagogickej praxe, profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu), návrh koncepcie rozvoja školy a výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – názov školy – neotvárať!“.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame