Monika Földešiová Rôzne

Ľ. Slováčiková: Nehrám sa na odborníka na všetko

Prinášame vám rozhovor s nezávislou kandidátkou na poslanca Mestského zastupiteľstva MUDr. Ľubicou Slováčikovou.

Mám 35 rokov a Nitra ako tá mi nie je ľahostajná. Som obyvateľkou Starého Mesta a rozhodla som sa prispieť svojou snahou, energiou a vedomosťami k ďalšiemu rozvoju mesta. V meste sa urobilo veľa dobrých vecí, je tu však mnoho problémov, ktoré si riešenie ešte len vyžadujú.

Môžete niektoré problémy konkretizovať? Na ktoré by ste poukázali v najväčšej miere? Predovšetkým vidím problém v statickej i dynamickej doprave v časti Staré Mesto. Rovnako tak pešia zóna je už len tranzitným miestom, cez ktoré ľudia prechádzajú, pretože doslovne vymrela. Okrem toho vidím nedostatky v (ne)transparen­tnosti verejných financií. Obyvatelia Nitry by mali byť kompletne informovaní o investičných akciách, verejných obstarávaniach, nakladaní s majetkom. Sú to peniaze nás všetkých a stupeň súčasnej informatizácie v meste je veľmi nízky.

Vezmime si pod lupu spomínanú problematiku dopravy… Pokiaľ ide o dopravu, tá bude čiastočne vyriešená juhovýchodným obchvatom, ktorý sa momentálne buduje. V štádiu riešenia je aj prepojenie časti Chrenová a Krškany, takže to by malo znížiť mieru tranzitu cez Staré Mesto a širšie centrum Nitry. Osobne pokladám za dôležité vyriešiť 2 kritické križovatky a to je Štefánikova tr. – Rázusova a Štefánikova tr. – Staničná, t.j. doprava smerom k nemocnici a k železničnej stanici v oboch smeroch. Križovatky sú v dopravných špičkách preplnené a je nutné na nich zriadiť svetelnú signalizáciu, aby sa zabezpečila plynulosť dopravy.

Ako vnímate statickú dopravu v našom meste? Priestory užšieho centra mesta pre plošnú výstavbu parkovacích miest sú limitované ba priam až vyčerpané. Vzhľadom k tomu, že tlak dopravy bude už len narastať, jedinou možnosťou zostáva alternatíva parkovacích domov. Priestorov na ich vybudovanie nie je veľa, využiť by sa mohla napríklad plocha za hlavnou poštou.

Parkovanie však nie je problém len užšieho centra Nitry Bezprostredne pociťujem tento nedostatok aj na Kalvárii. Jednak vzniká prehustenosť parkovania kvôli nemocnici a medicínskym centrám, alarmujúcim faktom však je, že tu vznikajú firmy, ktoré nemajú vyriešené parkovanie vo vlastných priestoroch. Nie sú ani nútené to riešiť, nakoľko parkovanie na uliciach je zadarmo, následkom čoho sú ulice zahltené autami po oboch stranách, vznikajú nebezpečné dopravné situácie a prejazdnosť v čase špičiek je problematická. A to nevravím o obyvateľoch, ktorí majú problém s prístupnosťou k svojmu domu.

V čom vidíte riešenie práve tejto situácie? V zavedení rezidenčných (parkovacích) kariet pre obyvateľov Kalvárie a spoplatnenie parkovania pre ostatných návštevníkov a zamestnancov firiem. To by mohlo podnikateľov pohnať k výstavbe parkovacích miest vo svojom objekte.

Ani situácia v blízkosti autobusovej stanice nie je ružová… V tomto prípade pokladám za najviac problematickú Družstevnú ulicu, na ktorej parkujú ľudia, ktorí prichádzajú do práce autom a pokračujú autobusom. A pri tom je to obytná zóna, takže domáci nemajú kde parkovať. Existuje v tejto časti ešte priestor, kde by sa dali vybudovať nové parkovacie miesta a nakombinovať to s rezidenčnými kartami.

Z čoho vychádzate pri svojom hodnotení statickej i dynamickej dopravy v Nitre? Nie som odborníkom na dopravu a ani sa na neho nehrám, len logicky uvažujem nad reálnymi možnosťami riešenia problému (nielen) v časti Staré Mesto. Všetky svoje návrhy a podnety samozrejme konzultujem s ľuďmi, ktorí sa v problematike vyznajú a majú kvalitnú odbornosť.

www.lubica.slovacikova.sk

Upozornenie: POLITICKÁ REKLAMA

slovacikova
1
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM