Samospráva

Kraj dostal viaceré podnety: Pripravuje nový územný plán regiónu

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) začne v tomto roku pripravovať nový územný plán regiónu. Jeho príprava bude prebiehať v etapách, hotový má byť v roku 2023.

Ilustračný obrázok k článku Kraj dostal viaceré podnety: Pripravuje nový územný plán regiónu
Foto: Rastislav Búgel

V roku 2020 vyčlenil kraj na prvú etapu prác na novom územnom pláne regiónu vyše 100 000 eur. Do roku 2023 plánuje investovať na tento účel ešte ďalších 295 000 eur.

NSK má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá bola krajským zastupiteľstvom schválená 20. júla 2015.

„Zo zákona musíme najmenej raz za štyri roky preskúmať aktuálnosť územného plánu. Toto sme urobili v roku 2012 a takisto aj v roku 2015. V súčasnosti sme dospeli k názoru, že je nutné obstarať nový územný plán. Tvoriť sa bude v piatich etapách. Po prípravných prácach budú nasledovať prieskumy a rozbory, potom samotné zadanie, koncept a v piatej etape návrh územného plánu,“ vysvetlil riaditeľ NSK Dušan Guťan.

Podľa slov vedúceho odboru strategických činností NSK Jána Veterániho, kraj už pred časom dostával viaceré podnety z miest, obcí a ďalších dotknutých subjektov, ktoré požadovali zmenu v územnoplánovacej dokumentácii.

„Po preskúmaní aktuálnej dokumentácie je žiaduce zabezpečiť obstaranie nového Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja,“ skonštatoval.

Dôvodov, pre ktoré je nutné vypracovať nový územný plán NSK, je podľa Veterániho viacero.

„Okrem iného máme nové podmienky a podklady v riešení dopravnej infraštruktúry, zmenili sa podmienky ochrany prírody a pribudli nové koncepčné materiály, napríklad Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, Vízia a stratégia rozvoja Slovenska 2030 a ďalšie,“ vysvetlil.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Najčítanejšie