Ilustračný obrázok k článku Hľadáte si zamestnanie? Mestský úrad v Nitre ponúka 9 voľných pracovných miest
Zdroj: Dnes24.sk

Hľadáte si zamestnanie? Mestský úrad v Nitre ponúka 9 voľných pracovných miest

Možnosti zamestnať sa ponúka aj nitriansky mestský úrad. Vypísaných je viacero výberových konaní.

Správy
Správy

Hľadáte si zamestnanie? Mestský úrad v Nitre ponúka 9 voľných pracovných miest

Možnosti zamestnať sa ponúka aj nitriansky mestský úrad. Vypísaných je viacero výberových konaní.

Ilustračný obrázok k článku Hľadáte si zamestnanie? Mestský úrad v Nitre ponúka 9 voľných pracovných miest
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Nitra hľadá deväť nových ľudí. Medzi nimi vodiča, špecialistu PR a marketingu či referenta pre zahraničné vzťahy a spoluprácu. Aké ponúka radnica platy?

Referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu

Požiadavky na zamestnanca: na túto pozíciu sa môžete hlásiť, ak máte vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, 5-ročnú odbornú prax, ovládate prácu s PC (Microsoft Office) a ovládate anglický jazyk na úrovni B2.

Náplň práce: úlohou referenta pre zahraničné vzťahy a spoluprácu bude budovanie a posilňovanie zahraničných vzťahov mesta Nitra s dôrazom na projektovú spoluprácu, zdieľanie inovácií a know-how, vytváranie a posilňovanie partnerstiev na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni či tvorba stratégií a koncepcií mesta s dôrazom na zapájanie partnerov.

Plat: Nový referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu dostane mesačne 1 133 eur. Ako uvádza mesto, ide o mesačnú základnú zložku zmluvnej mzdy. Ďalšie informácie o pracovnej pozícii nájdete TU!

Termín doručenia prihlášok do podateľne MsÚ je najneskôr dňa 21. júla do 12.00 hodiny.

Prečítajte si tiež

Koordinátor programov/produkčný

Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 3 roky praxe na podobnej pracovnej pozícii a anglický jazyk úroveň B2. Výhodou je všeobecný prehľad o kultúrno-kreatívnom prostredí v danom regióne.

Náplň práce: plánuje, riadi, koordinuje a hodnotí činnosti v rámci hlavných aktivít projektu, predovšetkým realizácii programov Kreatívneho centra (KC), koordinuje osoby podieľajúce sa na hlavných aktivitách projektu, spolupracuje s programovým tímom KC, riadi, vykonáva a zabezpečuje plánovanie a praktickú realizáciu konkrétnych odborných činností v rámci zverených programov (resp. jej obsahovo samostatnej časti), ale tiež zodpovedá za realizáciu vnútorného výkonnostného rámca KC, nastavuje nábor príslušnej časti cieľovej skupiny v spolupráci s marketingovým a PR manažérom. V neposlednom rade je kontaktným pracovníkom pre osobný styk s registrovanými klientami KC.

Plat: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1 300 eur v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača.

Termín doručenia prihlášok do podateľne je do 31. júla. Ďalšie informácie o výberovom konaní nájdete TU!

Špecialista verejného obstarávania

Požiadavky na zamestnanca: podmienkou je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 5 rokov praxe a tiež znalosť anglického jazyka na úrovni B2. Výhodou sú skúsenosti s používaním elektronických nástrojov vo verejnom obstarávaní (e-aukcie, e-procurement) a skúsenosti s verejným obstarávaním zákaziek spolufinancovaných z rôznych dotačných mechanizmov (fondy EÚ, projekty IROP, a pod.)

Náplň práce: špecialita verejného obstarávania (VO) realizuje a vypracováva opis predmetu zákazky a zabezpečuje realizáciu všetkých foriem VO, zadáva zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a podľa platných interných normatívnych aktov verejného obstarávateľa, kontroluje súlad opisov predmetu zákazky a zmlúv so zákonom o verejnom obstarávaní pred vyhlásením verejného obstarávania. Jeho úlohou je aj riadenie procesu od prijatia požiadavky na vykonanie verejného obstarávania po uzavretie zmluvy (zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné a nadlimitné zákazky, dynamické nákupné systémy).

Plat: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1300 eur v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača.

Termín doručenia prihlášok do podateľne je do 31. júla. Všetky potrebné informácie nájdete TU!

Mohlo by vás zaujímať

Špecialista PR a marketingu

Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské II. stupňa, 5 rokov praxe na pozícii marketingový špecialista nutné skúsenosti s prácou v oblasti online a off-line marketingu, marketingových stratégií. Požiadavkou je aj znalosť anglického jazyka, úroveň B2.

Náplň práce: návrh, príprava, koordinácia a realizácia marketingovej stratégie, vyhľadávanie a rozvíjanie nových možností v rámci marketingu, sledovanie marketingových trendov a návrhy na ich implementáciu, pomáha pri budovaní značky (Brand Management), identity KCN a jeho produktov (Corporate Identity), vytváranie inovatívnych nápadov na propagáciu značky a produktov, tvorba vizuálov a promo materiálov (brožúry, infografiky, pozvánky), spolupráca s grafikmi, správa sociálnej siete, tvorba content plánu, reakcie na komentáre, obsahová správa webstránky, kontrola aktuálnosti obsahovej stránky, komunikácia s médiami, príprava PR článkov či príprava newslettrov.

Plat: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1 400 eur v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača.

Termín doručenia prihlášok do podateľne je do 31. júla. Viac informácií o pozícii nájdete TU!

Referent právnik

Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské II. stupňa právnického smeru, prax v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného práva a správneho práva výhodou. Výhodou je aj prax v samospráve, prípadne v štátnej správe alebo v advokácii.

Náplň práce: zabezpečovanie právnej agendy v oblasti občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a administratív­noprávnych záležitostí, tvorba a posudzovanie zmlúv, všeobecne záväzných nariadení, vnútorných predpisov, spracovávanie právnych stanovísk, zastupovanie mesta v konaniach pred súdmi a inými orgánmi. Poskytovanie právneho poradenstva podľa potrieb a požiadaviek ostatných útvarov a odborov, kontrola dodržiavania interných poriadkov, smerníc, všeobecne záväzných právnych predpisov.

Plat: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1 133 eur, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,

Termín doručenia prihlášok najneskôr v termíne dňa 23 júla do 11.00 hodiny. Viac informácií o pozícii nájdete TU!

Aktuálne témy

Terénni pracovníci

Voľné sú aj 2 pracovné miesta na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konania na všetky tri miesta sa uskutoční 20. augusta o 9.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Nitre.

Náplň práce terénneho sociálneho pracovníka: aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny, odborné posudzovanie životnej situácie človeka v kontexte jeho sociálnych vzťahov či poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podpora pri zabezpečovaní sociálnej služby.

Plat: predpokladaná hrubá mzda za pracovnú pozíciu terénneho sociálneho pracovníka je 971 eur

Náplň práce terénneho pracovníka zahŕňa najmä: asistencia terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností, pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, poskytovanie informácií smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, poskytovanie informácií o možnostiach podpory členov rodiny pri starostlivosti o osobu v spoločnej domácnosti či sprevádzanie klienta v rámci riešenia ich sociálnych problémov.

Plat: predpokladaná hrubá mzda za pracovnú pozíciu za prácu terénneho pracovníka 855 eur

Termín doručenia prihlášok je do 13. augusta. Viac informácií nájdete TU!

Prevádzkový pracovník – vodič

Požiadavky na zamestnanca: stupeň vzdelania sa nevyžaduje, potrebné doklady sú vodičské oprávnenie skupiny T a C, platná kvalifikačná karta vodiča a platné psychotesty. Strojnícky preukaz je výhodou.

Náplň práce: výkon prác údržby verejnej zelene. Šoférovanie traktora a nákladných vozidiel v správe Mesta Nitry.

Plat: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 874 eur.

Termín uzávierky je najneskôr dňa do 20. júla. Všetky potrebné informácie o pozícii nájdete TU!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín