Cyklocesta aj nový chodník pred Tabáňom: Hotové majú byť do kolaudácie

Pred polyfunkčnou budovou Tabáň sa budú môcť chodci a cyklisti presúvať po novom chodníku. Budúcu cestičku pre cyklistov postaví developer na vlastné náklady.

Ilustračný obrázok k článku Cyklocesta aj nový chodník pred Tabáňom: Hotové majú byť do kolaudácie
Zdroj: Proxenta

Štúrovu ulicu bude od budúceho polyfunkčného komplexu Tabáň oddeľovať nová cesta pre cyklistov a chodník pre peších. Priamo od vozovky bude cyklocesta oddelená pásom zelene. Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy má byť 97,5 m.

Našli spoločnú reč

Na spoločnom riešení priestoru pred polyfunkčnou budovou Tabáň, sa dohodli Útvar hlavného architekta mesta Nitra (ÚHA mesta Nitra), občianske združenie Rozbicyklujme Nitru a developer projektu spoločnosť Proxenta.

UHA mesta Nitra už pred časom vydal k projektu súhlasné záväzné stanovisko, keďže predložená projektová dokumentácia spĺňala všetky záväzné regulatívy a podmienky UPN CMZ Nitra, ako na stretnutí informovala Ing. arch Eva Ligačová, dočasne poverená riadením UHA mesta Nitra.

Združenie Rozbicyklujme Nitru! ale v rámci svojich pripomienok k EIA navrhlo projekt upraviť a zapracovať do dokumentácie obojsmernú cestičku pre cyklistov v súbehu s cestičkou pre chodcov so zachovaním pásu zelene od miestnej komunikácie na Štúrovej ulici.

Vypracovali návrh

“Občianske združenie Rozbicyklujme Nitru!, ktorého aktivity sa začali už v roku 2016, sa aktívne venuje zlepšovaniu podmienok cyklistov a chodcov v Nitre. Sme odborným partnerom Mesta Nitra, organizujeme prednášky, workshopy, cyklojazdy a našim cieľom je najmä rozvoj cyklotrás a ich príslušenstva v meste. Návrh som vypracoval, lebo chceme, aby developeri mysleli aj na cyklistov.” uviedol predseda združenia Ing. Ivan Janček.

“Návrh združenia vnímame z funkčného hľadiska pohybu verejnosti pred budovou pozitívne, a preto máme záujem požiadavku v rámci technických možností a architektonických dispozícií stavby zapracovať do projektovej dokumentácie,” vyjadril sa na stretnutí Peter Žitný, MCom, zástupca developera.

Zmenili projekt

Developer vypracoval zmenu projektovej dokumentácie a predložil grafický návrh funkčného a priestorového usporiadania plôch pred objektom spolu s návrhom úpravy parteru objektu zo strany Štúrovej ulice. Developer, zástupcovia ÚHA mesta Nitra a predseda združenia Rozbicyklujme Nitru! Ing. Ivan Janček sa zhodli na tom, že navrhované riešenie je v rámci funkčného a priestorového usporiadania plôch pred objektom Tabáň zo strany Štúrovej ulice vhodným riešením, ktoré akceptujú všetky zúčastnené strany. Tie sa zároveň zaviazali k ďalším krokom, vedúcim k realizácii zvoleného riešenia.

Trasa pre cyklistov

Obojsmerná cestička pre cyklistov povedie v súbehu s cestičkou pre chodcov v úseku medzi miestnymi komunikáciami Piaristická a Palánok. Cez tieto miestne komunikácie budú viesť priechody pre cyklistov. Budúca cestička pre cyklistov začína a končí až za týmito priechodmi pre cyklistov.

“Na stretnutí sme sa zaviazali, že vybudovanie predmetnej obojsmernej cestičky pre cyklistov a priechodov pre cyklistov v architektonickej dispozícii podľa priložených situácií zabezpečíme na vlastné náklady najneskôr do termínu kolaudácie stavby,” uviedol zástupca Proxenty Peter Žitný.

Cesta pre chodcov

Parter stavby v šírke 2 m pozdĺž Štúrovej ulice developer zasunie, čo umožní vytvoriť cestičku pre chodcov v šírke 4 m, obojsmernú cestičku pre cyklistov v šírke 2,5 m s priechodmi pre cyklistov a príslušnými ochrannými a deliacimi prúžkami a pás zelene v šírke najmenej 1 m, oddeľujúci obojsmernú cestičku pre cyklistov od vozovky miestnej komunikácie na Štúrovej ulici.

Nebude chýbať značenie

Celá plocha obojsmernej cestičky pre cyklistov a priechodov pre cyklistov bude plnofarebná a farebne odlíšená od priľahlej cestičky pre chodcov a vozovky miestnej komunikácie. Cestička pre cyklistov, priechody pre cyklistov a cestička pre chodcov budú označené príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením.

Zdroj: Proxenta
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame