Chceli by ste dohliadať na poriadok v Nitre? Mestská polícia hľadá nových členov

Mestská polícia v Nitre príjme do svojich radov nových členov hliadky. Pozrite sa čo budúcim zamestnancom ponúka a čo od nich vyžaduje.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Chceli by ste dohliadať na poriadok v Nitre? Mestská polícia hľadá nových členov
Foto: Rastislav Búgel

Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky s nástupom do zamestnania 15. marca 2018 tohto roku. Informuje o tom Mestská polícia na svojom webe.

Výberové konanie sa bude konať v pondelok 26. februára o 8.00 h, na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre.

Toto mestská polícia ponúka

Mestská polícia uchádzačom o zamestnanie ponúka trinásty plat vo výške 75% zmluvnej mzdy, päť dní dovolenky navyše, šesťdňový rehabilitačný pobyt po splnení základných podmienok, stabilizačný finančný príspevok po každých piatich odpracovaných rokoch, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, stravné lístky 4,–€ každoročné preventívne lekárske prehliadky zdarma, očkovanie proti infekčným ochoreniam zdarma, bezplatné zabezpečenie odbornej prípravy a získanie zbrojného preukazu, pravidelné tréningy sebaobrany pre príslušníkov, bezplatné využívanie fitness centra s rodinným príslušníkom.

Požiadavky na uchádzača

Uchádzač/ka musí mať úplné stredné vzdelanie, vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu nástupu do zamestnania), musí byť bezúhonný/á. Ďalej sa vyžaduje zdravotná a psychická spôsobilosť na prácu príslušníka a na prácu v noci, vodičský preukaz skupiny B, ovládanie jazdy na bicykli, ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka).

Podmienky prijatia

K žiadosti je potrebné doložiť profesijný životopis napísaný vlastnou rukou, doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť môžu uchádzači poslať na adresu Mestská polícia, Cintorínska 6, 949 01 Nitra

Podmienkou prijatia okrem splnenia uvedených požiadaviek a doručenie žiadosti je aj, úspešné absolvovanie ústneho pohovoru, úspešné absolvovanie psycho-diagnostického vyšetrenia, úspešné absolvovanie fyzických testov, ktoré spočívajú v behu na 100 m, kľuky za 30 s, sed-ľah za 2 min., skok z miesta a 12 minútový beh a nakoniec úspešné absolvovanie diktátu a slohu zo slovenského jazyka.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame