Ria Ferčáková Rôzne

Adoptujte si zviera

V Bojniciach vám ponúkajú neopakovateľnú možnosť adoptovať si obyvateľa ZOO

ZOO Bojnice je domovom viac ako 260 druhov zvierat z celého sveta. Domovom so všetkým, čo k tomu patrí:

 • zdravé jedince, schopné priviesť nové potomstvo pre rozšírenie počtu druhov, pre

  bohatosť prírody, pre radosť návštevníkov

 • plnohodnotná strava
 • podmienky chovu čo najviac podobné prírodným podmienkam
 • podmienky na šírenie a sprostredkovanie objektívnych informácií o chovaných

  druhoch

 • motivujúce podnety na vzbudenie záujmu o prírodu, jej obyvateľov, jej ochranu

To všetko si vyžaduje aj primerané materiálne zabezpečenie. Pretože ani jeden zriaďovateľ zoologickej záhrady nie je schopný pokryť všetky náklady na prevádzku záhrady, a to ani s pomocou vybraného vstupného, hľadajú zoologické záhrady aj iné možnosti získania finančných zdrojov. Jednou z nich je aj ADOPCIA ZVIERAT, ktorú si Vám dovoľujeme navrhnúť.

Podmienky adopcie:

 1. záujemca si vyberie z ponuky chovaných zvierat tie, ktoré zodpovedajú jeho záujmu i ekonomickým možnostiam jednotlivca, firmy
 2. podľa svojich finančných možností a určených nákladov na kŕmenie na jeden rok zvolí dobu adopcie
 3. po uzavretí zmluvy o adopcii so ZOO Bojnice poukáže záujemca o adopciu podľa ustanovení zmluvy finančné prostriedky na účet ZOO Bojnice (Štátna pokladnica čísla účtu: 7000076699/8180)
 4. ZOO Bojnice po obdržaní finančných prostriedkov z nich hradí náklady na kŕmenie na vybrané zviera v dobe podľa uhradenej výšky príspevku a potrebných nákladov na kŕmenie pre zvolené zviera
 5. ZOO Bojnice umiestni na klietke, ohrade, výbehu, pavilóne a pod. zvoleného zvieratka oznam o tom, že v čase od – do má prispievajúca firma, jednotlivec (konkrétne uvedenie) vymenované zvieratko v adopcii, za čo mu ZOO Bojnice vyslovuje poďakovanie. Tento oznam je umiestnený počas celej doby adopcie.

Údaje potrebné na uzavretie zmluvy o adopcii:

 • presný názov a adresa firmy
 • zástupca firmy, ktorý dohodu podpíše, jeho funkcia vo firme
 • IČO a DIČO firmy
 • číslo účtu
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM