Monika Földešiová Rôzne

50 tisíc na pamiatky

Mesto Nitra v minulom roku poskytlo na obnovu národných a kultúrnych pamiatok 50.000 eur. Tieto peniaze boli rozdelené na rekonštrukciu šiestich náboženských pamiatok.

Sumou 12.000 eur bol v roku 2010 podporený projekt sprístupnenia juhovýchodného bastiónu a oprava východnej hradby na Nitrianskom hrade. Na rekonštrukciu hrobky rabína Ezechiela Vanetha a opravu 950 náhrobkov na židovskom cintoríne v Nitre poskytlo mesto 11.000 eur. Dvetisíc eur získala farnosť Nitra-Dražovce na reštaurovanie drevenej polychrómovanej sochy Stojaceho Jezuliatka so zlatým jablkom v ruke. Na opravu a vymaľovanie vonkajšej fasády kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku získal od mesta cirkevný zbor Nitra 8000 eur. Prípravu komplexnej obnovy interiéru piaristického Kostola sv. Ladislava podporilo mesto sumou 7000 eur.
Ako vo svojej správe skonštatoval hlavný kontrolór mesta František Halmo, v piatich prípadoch boli všetky mestské dotácie použité v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením (VZN). K jedinému pochybeniu došlo pri použití príspevku 10.000 eur na obnovu kostola sv. Ondreja a jeho archeologický a pamiatkový výskum. „Pri kontrole bolo zistené, že text uzatvoreného dodatku je zmätočný a obsahoval chyby. Kontrolou bolo zistené, že účel dotácie určený zmluvou nebol dodržaný, nakoľko finančné prostriedky neboli použité v súlade s predloženým projektom a zmluvou o poskytnutí dotácie,“ uvádza sa v správe. Rímskokatolícka farnosť Dolné Krškany podľa hlavného kontrolóra pochybila tým, že peniaze nedala na rekonštrukciu a výskum kostola, ale na opravu jeho strechy.
Podľa platného VZN by tak farnosť mala dotáciu vrátiť mestu. Zrejme sa tak napokon nestane. Vedúca odboru kultúry Dagmar Bojdová upozornila, že ide skôr o formálne pochybenie, pri ktorom farnosť zabudla rozšíriť účel dotácie aj na opravu strechy, ktorá sa dá tiež považovať za rekonštrukciu kostola.

TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM