Najlepší na Nitra24.sk

  1. Rastislav Búgel (53.56s) 93%
  2. Marián Bujna (93.5s) 73%
  3. Sonička Šaturová (89.36s) 67%
  4. vladimir kukla (101.1s) 67%

Najlepší hráči

  1. Rastislav Búgel (53.56s) 93%
  2. Marián Bujna (93.5s) 73%
  3. Sonička Šaturová (89.36s) 67%
  4. vladimir kukla (101.1s) 67%