Najlepší na Nitra24.sk

  1. Rastislav Búgel (41.49s) 93%
  2. Sonička Šaturová (87.66s) 67%
  3. Monika Földešiová (125.31s) 53%

Najlepší hráči

  1. Rastislav Búgel (41.49s) 93%
  2. Sonička Šaturová (87.66s) 67%
  3. Monika Földešiová (125.31s) 53%