Najlepší na Nitra24.sk

 1. Rastislav Búgel (32.69s) 100%
 2. Maja Holková (43.4s) 90%
 3. Milan Kokina (74.81s) 80%
 4. Marián Bujna (65.8s) 60%
 5. Bronislava j (73.1s) 60%
 6. Miroslav Miroslav (52.05s) 40%
 7. Miloš Kovåč (57.79s) 40%
 8. Jozef Ťapušík (65.64s) 40%
 9. Peter Rís (69.68s) 40%
 10. m j (75.82s) 30%

Najlepší hráči

 1. Rastislav Búgel (32.69s) 100%
 2. Maja Holková (43.4s) 90%
 3. Milan Kokina (74.81s) 80%
 4. Marián Bujna (65.8s) 60%
 5. Bronislava j (73.1s) 60%
 6. Miroslav Miroslav (52.05s) 40%
 7. Miloš Kovåč (57.79s) 40%
 8. Jozef Ťapušík (65.64s) 40%
 9. Peter Rís (69.68s) 40%
 10. m j (75.82s) 30%