SPU a Nitriansky kraj v medzinárodnom projekte: Chcú podporiť recykláciu v regióne

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) a Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa zapojili do medzinárodného projektu, za účelom zvýšiť mieru recyklácie biologických materiálov.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku SPU a Nitriansky kraj v medzinárodnom projekte: Chcú podporiť recykláciu v regióne
Zdroj: Dnes24.sk

Posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických materiálov je cieľom medzinárodného projektu Bioregio, do ktorého sa zapojila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) a Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Projekt sa začal v januári tohto roka a trvať bude päť rokov. Realizovaný je v rámci programu Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľ projektu

Na realizáciu projektu Bioregio je vyčlenených 1,5 milióna eur. Výsledkom by mala byť lepšia pripravenosť partnerských regiónov na rozvoj príslušných regionálnych politík na podporu cyklickej ekonomiky so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov. Okrem toho výsledky projektu prispejú k nevyhnutnému prechodu k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických zdrojov v celej Európskej únii.

Stretnú sa vo Fínsku

Konzorcium projektu Bioregio, ktoré pozostáva z ôsmich partnerov zo šiestich krajín, plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si budú partneri vymieňať poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Prvé medzinárodné stretnutie partnerov sa bude konať vo fínskom meste Lahti v apríli tohto roku.

Zvýšenie pridanej hodnoty regiónu

Kolektívne poznatky partnerov projektu zvýšia mieru recyklácie biologických materiálov, akými sú odpady z potravín, komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s využitím podobných technológií. Tieto najlepšie dostupné technológie a modely zahŕňajú napríklad biorafinérie, výrobu bioplynu a relevantné modely spolupráce, ako sú ekosystémy, siete, či administratívnu spoluprácu smerujúcu k uzatvoreniu kolobehu biologických tokov. „Bioregio je impulzom na zavedenie a zlepšenie regionálnej cirkulárnej ekonomiky, čo môže podporiť zvyšovanie pridanej hodnoty regiónu," povedal Riitta Nieminen, riaditeľ rozvoja regionálnej rady Päijät-Häme, ktorá je jedným z partnerov projektu.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame