Rebríček najlepších slovenských univerzít: Takto dopadli vysoké školy v Nitre

Aktuálny rebríček SCIMAGO Institutions Ranking odhalil najlpšie univerzity na Slovensku. Nitrianska UKF si výrazne polepšila.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Rebríček najlepších slovenských univerzít: Takto dopadli vysoké školy v Nitre
Zdroj: TASR

Univerzita Konštatnína Filozofa si výrazne polepšila v rebríčku SCIMAGO Institutions Rankings 2017. Informovala nás o tom, prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre, Gabriela Miššíková.

Cieľom hodnotenia je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií po celom svete (cca. 130 krajín). Hodnotenie vytvára rebríček podľa kompozitného indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti: výskum (50 %), inovácie (30 %) a spoločenský vplyv (20 %).

Hodnotenie univerzít

Inštitút hodnotil aj 12 slovenských univerzít. zohľadňujú sa len tie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier. „Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dosiahla v aktuálnom hodnotení SIR 2017 najlepší výsledok od svojho zaradenia do rebríčka SIR v roku 2013,“ prezradila prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre, Gabriela Miššíková.

V celkovom hodnotení si UKF v Nitre polepšila o 32 miest a medzi svetovými univerzitami jej patrí 630. miesto. Spomedzi slovenských univerzít skončila UKF na 5. mieste hneď za Žilinskou univerzitou. SPU v Nitre patrí 10. miesto spomedzi slovenských univerzít a 681. priečka vo svete. Oproti hodnoteniu z roku 2016 si SPU polepšila o 1 miesto medzi slovenskými univerzitami, paradoxne vo svetovom rebríčku si pohoršila o 6 miest.

Oblasti zlepšenia

Podľa Gabriely Miššíkovej zaznamenala UKF v Nitre zlepšenie v oblasti vedy a výskumu, čo prinieslo zlepšenie aj v celkovom umiestnení. „Kým v roku 2016 získala UKF v Nitre v celkom hodnotení podľa kompozitného indikátora 80. miesto a vo vede a výskume 73. miesto, podľa hodnotenia SIR 2017 je UKF v Nitre celkovo na 71. a vo vede a výskume na 64. mieste,“ dodala Gabriela Miššíková, prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre. Nižšie hodnoty dosiahla univerzita v oblasti inovácií a spoločenského impaktu.

Rebríček najlepších slovenských univerzít:

 1. (556) Univerzita Komenského v Bratislave
 2. (579) Slovenská technická univerzita v Bratislave
 3. (588) Technická univerzita v Košiciach
 4. (624) Žilinská univerzita
 5. (630) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 6. (638) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 7. (659) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 8. (676) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 9. (677) Prešovská univerzita v Prešove
 10. (681) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 11. (682) Technická univerzita vo Zvolene
 12. (685) Ekonomická univerzita v Bratislave

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame