Ich úsilie nezostalo bez povšimnutia: TIETO osobnosti získali cenu primátora, FOTO

Vedenie mesta ocenilo nitrianske osobnosti, ktoré konajú v prospech nášho mesta. Odniesli si Cenu primátora.

Lucia Šútorová

Septembrové zastupiteľstvo odštartovala slávnostná ceremónia v Obradnej sieni. Dôvodom bolo udeľovanie Cien primátora. Ešte pred tým, ako si osobnosti prevzali svoje ceny si zastupiteľstvo pripomenulo pamätný deň mesta Nitry 2. september, ktorý bol ustanovený pri príležitosti udelenia kráľovských výsad Nitre v roku 1248 uhorským panovníkom Belom IV.

Cenu primátora si ako prvá prevzala učiteľka francúzštiny a slovenčiny na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, Jana Svítková. Ocenenie si prevzala za 13-ročnú spoluprácu s neziskovou organizáciou Čakanka. „Je to naša záľuba, práci v Čakanke sa venujeme vo voľnom čase. Dušou Čakanky je pán Částa a my ostatní sme spolupracovníci,“ uviedla čerstvá držiteľka Ceny primátora, Jana Svítková. Jej vedomosti a skúsenosti sú využívané najmä pri editorskej činnosti či prekladaní literatúry. Okrem toho je riaditeľkou literárnej súťaže, ktorá sa neskôr zmenila na literárnu cenu Čakanky.

Vďaka druhému z ocenených Stanislavovi Šimkovi, mohla nezisková organizácia Čakanka prispieť k rozvoju, šíreniu a zachovaniu duchovných hodnôt v meste Nitra. Stanislav Šimko ocenený Cenou primátora sa zaslúžil o vydanie kníh Laca Zrubca, sponzoroval autobiografickú knihu o Františkovi Krišofovi Veselom – Dedinka v údolí.

Cenu primátora získal aj organista, dirigent i zakladateľ spevokolu Emerám, ktorý v rámci oceňovania aj vystúpil, Milan Ševčík. Jeho majstrovstvo si mohli vypočuť návštevníci nitrianskej katedrály počas bohoslužieb. Jeho hra na organ zaujala aj hudobného skladateľa a pedagóga Jána Cikkera. Pozitívne spomienky má aj na stretnutie s Antonom Srhlocom. „Keď som odchádzal z Mojmíroviec, už ako organista, tak som nastúpil u neho vo Veľkom Záluží. Bol to úžasný človek. Potom som prešiel na Nitriansky hrad, tam ma povolal pán kanoník Rašovec,“ prezradil držiteľ Ceny primátora, Milan Ševčík.

Poslednou osobnosťou, ktorá si prevzala cenu z rúk primátora Nitry, bol Ján Petruška, ktorý je predsedom miestneho odboru Matice Slovenskej v Nitre od roku 1995. Pod jeho vedením sa organizujú podujatia ako Vatra zvrchovanosti pri Dražovskom kostolíku, Matičný ples či besedy s historikmi.

V galérii si pozrite fotografie z ocenenia osobnosti mesta Nitry!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame